Ανάκτηση Δεδομένων

από οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο

Zητήστε Προσφορά

ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι που είναι οι απώλεια αρχείων και δεδομένων από όλων των ειδών τα αποθηκευτικά μέσα όπως σκληροί, usb stick, μνήμες από φωτογραφικές μηχανές κ.τ.λ είτε αυτές προκλήθηκαν από αστοχία υλικού είτε από λάθος του εκάστοτε χρήστη.